Kontakt


ALLDATA, s.r.o.

Tajovského 956/30

080 01, Prešov

alldata@alldata.sk

IČO: 36 455 211

IČ DPH: SK 2020006571

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registry Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo č.: 24067/P

Mgr. Eva Leskovská
+421 918 897 311


Mgr. Adam Leskovský
+421 944 530 390

Kontaktujte nás